За нас

КОИ СМЕ НИЕ?

image46

Създаването на Интегрираната система за защита на птиците e инициатива на дванадесет български компании, които са собственици и оперират ветроенергийни съоръжения, разположени в близост до град Каварна. Компаниите, обединени в тази инициатива са:


„Ей И Ес Гео Енерджи“ ООД, „Калиакра Уинд Паур“ АД, „Дегрец“ ООД, „Дисиб“ ООД, „Уиндекс“ ООД, „Лонг Ман Инвест“ ООД, „Лонг Ман Енерджи“ ООД, „Зевс Бонус“ ООД, „Вертикал-Петков и сие“ СД, „Уинд Парк Каварна Иист“ ЕООД, „Уинд Парк Каварна Уест“ ЕООД и „Милениум Груп“ ООД. 

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА СИСТЕМАТА?

image47

Общата ни цел е осигуряване на най-ефективна защита на птиците.   

Системата за Ранно Предупреждение позволява управление и минимизиране на риска от сблъсък на птици с въртящите се части на вятърни генератори, чрез спиране на единични или групи турбини, или цели Вятърни централи, както и мониторинг през рискови периоди за видовете с консервационна значимост. За изпълнение на целта се прилага комбинация от съществуващи високотехнологични радарни наблюдения, метеорологични данни, интегрирани с полеви визуални наблюдения от опитни орнитолози.

ИМАТ ЛИ КОМПАНИИТЕ ЕКСПЕРТИ-ОРНИТОЛОЗИ?

image48

За да гарантират независимост и професионализъм на оценката на предприеманите мерки, компаниите, обединени в създаването на Интегрираната система за защита на птиците, наеха консултант по проекта – „ЕКОПРАКСИС“ ЕООД. Консултантът е специализирано дружество, което разполага с необходимите експертизи за провеждане на ефективни дейности по наблюдение и защита на птиците и има дългогодишен опит в тази област. 

КОЙ УПРАВЛЯВА СИСТЕМАТА?

image49

Системата е управлявана от Старши полеви орнитолог. Той носи основната отговорност за събиране и анализиране на всички данни, оценка на потенциалните рискове и издаване на заповеди за спиране на ветрогенераторите. 

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ СИСТЕМАТА?

image50

Системата обединява информация от три радарни системи. Прилага се общ мониторинг на цялата защитена зона. Специалисти-орнитолози, в допълнение към радарните данни наблюдават птиците в района, оценяват потенциалните рискове и при необходимост издават заповеди за спиране на турбини. 

КАК СЕ ОТЧИТА ДЕЙНОСТТА НА СИСТЕМАТА?

image51

На настоящия уеб-сайт се  публикуват седмични и месечни бюлетини и сезонни доклади за дейността на СРП с информация за: 

  • Видовете птици, наблюдавани в защитената зона, техния брой, посока на прелет или място на присъствие;
  • Дата и час на спиране на турбини по заповед орнитолозите на СРП, причини и продължителност на престой;
  • Резултати от ежедневни проверки;

Дейността на системата ще бъде илюстрирана и с богат снимков материал, радарни изображения и карти, изготвени в процеса на работа.

КАКВА ЗОНА ЩЕ ПОКРИВА СИСТЕМАТА?

Интегрираната система се прилага от всички Вятърни Електроцентрали на територията на ЗЗ Калиакра целогодишно, включително по време на пролетна и есенна миграция и регистрирани хранителни миграции, водещи до висока концентрация на птици.