Kaliakra Bird Monitoring

СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ В ЗЗ КАЛИАКРА 

Цел

Добре дошли на уеб-сайта на Интегрираната система за защита на птиците в района на Калиакра! 


Системата за Ранно Предупреждение позволява управление и минимизиране на риска от сблъсък на птици с въртящите се части на вятърни генератори, чрез спиране на единични или групи турбини, или цели Вятърни централи, както и мониторинг през рискови периоди за видовете с консервационна значимост.

  

Интегрираната система се прилага от ВСИЧКИ Вятърни Електроцентрали на територията на ЗЗ КАЛИАКРА.


Период на прилагане: Целогодишно, включително по време на пролетна и есенна миграция и регистрирани хранителни миграции, водещи до висока концентрация на птици.


За изпълнение на целите се прилага комбинация от съществуващи високотехнологични радарни наблюдения, метеорологични данни, интегрирани с полеви визуални наблюдения от опитни орнитолози.